از طریق فرم زیر می توانید اطلاعات مقالات و یا کتاب های لاتین و فارسی کشاورزی که در مجلات به صورت پولی منتشر شده اند را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت فایل آنها دانلود و در اختیار شما قرار بگیرد.

شماره موبایل


در سطر اول عنوان کتاب یا مقاله و در سطر بعدی آدرس اینترنتی آن را وارد کنید. اگر بیش از یک مقاله یا کتاب را دارید، به همین ترتیب در سطرهای بعدی اطلاعات آن ها را وارد کنید.