زراعت علم و فن‌آوری تولید و استفاده از گیاهان برای مواد غذایی، سوخت، الیاف و احیاء زمین است. زراعت ژنتیک گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، هواشناسی و علوم خاک را دربر می‌گیرد. یکی از درس‌هایی که دانش‌جویان کشاورزی با آن سر و کار دارند زراعت است، این درس به عنوان یک واحد درسی بسیار مهم محسوب می‌شود که در آن به نکات مهم از علم زراعت پرداخته می‌شود. در این پست از مدرسه کشاورزی فایل پاورپوینت زراعت عمومی برای دانلود خدمت شما کاربران عزیز ارائه می‌شود.  این فایل پاورپوینت در 413 اسلاید آماده شده است.

عکس نمونه اسلاید از فایل پاورپوینت زراعت عمومی

دانلود فایل با لینک مستقیم

فهرست مطالب پاورپوینت زراعت

  • کلیات و تعاریف
  • گروه‌بندی گیاهان زراعی
  • اندام‌های گیاه شامل شکل، ساختمان و وظایف آنها
  • عوامل محیطی موثر بر رشد و نمو گیاهان
  • آماده سازی بستر بذر
  • بذر در علم زراعت
  • عملیات کاشت
  • عملیات داشت
  • عملیات برداشت محصول
  • آیش و تناوب زراعی