مدرسه کشاورزی توسط تیمی از دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه کشاورزی دانشگاه تهران با هدف ارائه خدمات به جامعه کشاورزی راه اندازی شده است. در سایت سعی می شود نیاز همه افراد در بخش کشاورزی تامین شود. بنابراین مدرسه کشاورزی می‌تواند محل فعالیت قشر دانش آموزی و دانشجویی و هم قشر کشاورزان عزیز باشد. امیدواریم با نظرات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان گامی بلند در راستای تامین نیازهای کشاورزی جامعه برداریم.

about

مدیر سایت : اکبر سیفی

کارشناسی ارشد زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تهران ، علاقه‌مند به کارهای پژوهشی کشاورزی و وب‌نویسی